tirsdag 27. april 2010

Det var da veldig

så du tar i Daniel. Er nesten så jeg begynner å lure på min mor, rødstrømpens, dømmekraft. Hun var en av dem som lot husmorrollen på båten og viet seg til arbeidslivet fra yours truly var stor nok til å gå i barnehage. Det var på midten av 1960-tallet. At hun arbeidet i et typisk kvinneyrke, lærerinne i barneskolen, blir del av en annen, men beslektet debatt.

Men jeg er ikke så sikker på at hun ville ha arbeidet heltid i dag. Og jeg er heller ikke så sikker på at husmora ikke bidrar til samfunnets samlede produksjon. Kanskje hvis man ser på husmorrollen som kun hjemmeværende og kun den som holder hjemmet i drift.

Tror mye av den retro-tenkingen du kritiserer kommer som en protest mot et hardere samfunn, som bare fokuserer på harde verdier og "Alle i arbeid". Altså at man vil ha en annen samfunnsutvikling, med plass til myke verdier og tid til å lage tomatsuppe fra bunnen av.

Ingen kommentarer: