tirsdag 24. august 2010

Kamelryttersken synser om fagutvikling

Kamelryttersken er fagorganisert og opptatt av faget og utvikle seg selv som fagutøver. Fagforeninga spurte på nettsida si om innspill til et møte med Arbeidsdepartementet om Ergoterapeuter og deres tilnærming til arbeidshelse. For enda en gang (sic) må Ergoterapeutforbundet ut og promotere Ergoterapeuter i forhold til dette feltet.

Kamelryttersken har gjort seg noen tanker om hva som gjør at hennes fag ikke vises, så hu svarte fagforeninga og la like godt synsinga si ut på Karavanseraiet til almen beskuelse

Ingen kommentarer: