lørdag 17. juli 2010

Styrke og svakhet

Marias metode tar opp det med å være sterk og svak, og hvordan det påvirker oss og omgivelsene. Ja, mange av oss ser ikke vår egen styrke, vi bare "Står han a" fordi vi klarer ikke å se andre muligheter for å løse utfordringene vi står overfor.

Kamelryttersken har reflektert litt over dette i forhold til egne erfaringer med personlig styrke og svakhet. De refleksjonene finner du på Karavanseraiet.no

Ingen kommentarer: