tirsdag 27. juli 2010

Hvem flytter?

Det er de beste som reiser sies det om fraflytting fra landsbygda. Er det det og er det alltid slik at individuell frihet er den beste medisinen for en god samfunnsutvikling?
Karavanseraiet.no tar i dag opp litt av denne problemstillingen. Og stiller spørsmål ved om mennesket må styres for at samfunnet skal bestå?

Ingen kommentarer: